• Stichting Reprorecht 'factuur'?

    Kopieert u uit boeken, kranten of tijdschriften?

Achtergrond info

Onze klanten
Zien wie onze klanten zijn? U bent niet de eerste die zich afvraagt of uw factuur wel terecht is. Op deze pagina kunt u een kleine greep zien uit ons klanten bestand. Inmiddels hebben wij in nagenoeg alle branches succesvol onderzoek gedaan naar het gebruik van Auteursrechtelijk beschermd materiaal. In alle gevallen hebben wij significante verschillen aangetoond tussen hetgeen altijd werd gefactureerd en de daadwerkelijke praktijk situatie.

ReproClaim
ReproClaim is een gezamenlijk initiatief van tientallen bedrijven om aan Stichting Reprorecht betaalde gelden terug te vorderen. Ieder bedrijf dat ‘facturen’ van Stichting Reprorecht heeft ontvangen en betaald, kan zich hier bij aansluiten. Lees meer op de website van ReproClaim.

Stichting Reprorecht
Stichting met een wettelijk monopolie voor het innen van gelden voor analoge her-gebruiksrechten.

BumaStemra
Stichting met een wettelijk monopolie voor het innen van gelden voor muziek gebruiksrechten.

Auteurswet
Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht.

Staatsblad 574 aanvulling op de Auteurswet
Besluit van 27 november 2002, houdende vaststelling van de vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vaststelling van de vrijstelling van de opgave plicht.

Staatsblad 575 aanvulling op de Auteurswet
Besluit van 27 november 2002, houdende regels met betrekking tot het reprografisch verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken door in het algemeen belang werkzame instellingen (Besluit reprografisch verveelvoudigen).

 

 


Eerlijk Auteursrecht kan u helpen:

Reprorecht BumaStemra