• Stichting Reprorecht 'factuur'?

    Kopieert u uit boeken, kranten of tijdschriften?

BumaStemra

BumaStemra heeft ongeveer 23.000 aangesloten componisten, tekstschrijvers enĀ muziekuitgevers. BumaStemra heeft een wettelijk monopolie. BumaStemra regelt dat wanneer creaties van haar leden gebruikt worden, zij daar een vergoeding voor krijgen. BumaStemra incasseert wereldwijd voor hun leden. BumaStemra incasseert tevens voor buitenlandse componisten, tekstschrijvers en uitgevers de vergoeding voor het gebruik en draagt dit af aan haar zusterorganisaties.

BumaStemra exploiteert collectief de individuele auteursrechten van auteurs en uitgevers. BumaStemra staat voor de optimale incasso en verdeling van de inkomsten. Door het auteursrecht te beschermen en het maatschappelijk draagvlak te vergroten, stelt BumaStemra een bijdrage te leveren aan een wereld vol muziek.

Als organisatie zonder eigen winstoogmerk zegt BumaStemra te strijden voor een eerlijke vergoeding voor de leden en aangeslotenen en komen ze op voor wet- en regelgeving, alsmede uitleg daarvan, ter bescherming van het auteursrecht. BumaStemra zet zich in voor constante optimalisatie van de incasso en distributie, ook in samenwerking met zusterorganisaties.


Eerlijk Auteursrecht kan u helpen:

Reprorecht BumaStemra