• Stichting Reprorecht 'factuur'?

    Kopieert u uit boeken, kranten of tijdschriften?

ReproClaim

ReproClaim is een gezamenlijk initiatief van Eerlijk Auteursrecht en een grote groep Nederlandse bedrijven. Deze organisaties hebben jarenlang, net als u waarschijnlijk, te goeder trouw ‘facturen’ van Stichting Reprorecht betaald, terwijl dat niet had gehoeven. De ‘factuur’ van Stichting Reprorecht, is namelijk geen ‘factuur’, maar een voorstel (offerte). Na de lancering van ReproClaim hebben diverse onderwijsinstellingen contact opgenomen met ReproClaim. Ook zij kunnen zich nu bij ReproClaim aansluiten. Met ReproClaim wordt het voor Nederlandse organisaties mogelijk om gezamenlijk, voor beperkte kosten, aan Stichting Reprorecht betaalde gelden terug te vorderen.

Eerlijk Auteursrecht is specialist op het gebied van het auteursrecht en de toepassing van de Auteurswet in het Nederlandse bedrijfsleven. Op basis van de ruime ervaring van Eerlijk Auteursrecht, de input van haar klanten en juridische toetsing door diverse partijen, is de breed gedragen conclusie dat de inning van gelden door Stichting Reprorecht niet naar behoren functioneert. De bedrijven die mee hebben geholpen ReproClaim op te zetten, zijn allen van mening dat zij jaarlijks onterecht aanzienlijke vergoedingen aan Stichting Reprorecht hebben betaald voor het kopiëren uit een boek, krant of tijdschrift. Deze gelden willen zij graag terug. Net als u?


Eerlijk Auteursrecht kan u helpen:

Reprorecht BumaStemra