• Stichting Reprorecht 'factuur'?

    Kopieert u uit boeken, kranten of tijdschriften?

Stichting Reprorecht

Wat doet Stichting Reprorecht?

Stichting Reprorecht is een auteursrechtenorganisatie die is aangewezen door het Ministerie van Justitie om gelden te innen bij bedrijven, overheidsinstellingen en onderwijsinstelling voor het kopiëren uit boeken, kranten en tijdschriften. Stichting Reprorecht heeft voor analoge kopieën een wettelijk monopolie. Het gaat hierbij om kopieën van publicaties die zijn beschermd met het auteursrecht.

Bedrijven of instellingen mogen analoge of digitale kopieën maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor intern gebruik mits daarvoor een redelijke vergoeding wordt betaald. Denk hierbij aan fotokopieën, scans, e-mail en prints.

Stichting Reprorecht is aangewezen om te zorgen dat deze vergoeding wordt betaald. Daarnaast is het de taak van Stichting Reprorecht om te zorgen dat auteurs en uitgevers deze vergoeding ontvangen als hun werk wordt gekopieerd.

Alle bedrijven en instellingen in Nederland ontvangen elk jaar een factuur van Stichting Reprorecht. U hoeft deze jaarlijks terugkerende factuur van Stichting Reprorecht echter niet zomaar te betalen. Het is per organisatie sterk afhankelijk of het jaarlijkse factuurbedrag dat Stichting Reprorecht u in rekening brengt wel eerlijk is. Wij helpen u hier graag mee. Wij hebben verschillende diensten ingericht afgestemd op uw specifieke situatie. Zie hier hoe wij u kunnen helpen.


Eerlijk Auteursrecht kan u helpen:

Reprorecht BumaStemra