Bezwaar 0-19 medewerkers ‘factuur’ stichting reprorecht

Uw bedrijf heeft 19 of minder fulltime medewerkers en krijgt voor elk boekjaar de ‘factuur’ van Stichting Reprorecht. U bent er zeker van dat u nooit analoge kopieën (van papier naar papier) maakt uit boeken, kranten en tijdschriften voor bedrijfsdoeleinden.

Stichting Reprorecht heeft alléén een wettelijk mandaat voor analoge kopieën uit een boek, krant of tijdschrift. U hoeft de ‘factuur’ van Stichting Reprorecht niet te betalen. Er is in uw geval geen wettelijke grondslag voor de ‘factuur’.

Voor bedrijven met 19 of minder fulltime medewerkers is het mogelijk een verklaring in te vullen op de website van Stichting Reprorecht. De zogenaamde ‘Verklaring Geen Gebruik’. In deze verklaring stelt u dat u in algemene zin geen digitale en analoge kopieën maakt van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Hiermee verklaart u meer dan juridisch noodzakelijk. U mag dit wel kosteloos doen. U moet daarvoor inloggen op de website van Stichting Reprorecht.

Eerlijk Auteursrecht stelt eerlijkheid voorop. Wij maken voor u bezwaar. Met dit bezwaar voldoet u aan uw juridische verplichting jegens Stichting Reprorecht. U verklaart exact wat u volgens de wet moet verklaren. Niet meer en niet minder.

Wij vragen daar een sterk gereduceerd tarief voor van € 28,45 per bezwaar. Het bezwaar is éénmalig en voldoet zolang uw situatie en de wet ongewijzigd blijven. Behandelt u voor meerdere zelfstandige juridische entiteiten de Stichting Reprorecht factuur, dan moet u per entiteit bezwaar maken.

Kort samengevat:

  • U maakt geen kopieën maar krijgt toch voor elk boekjaar een ‘factuur’ van Stichting Reprorecht
  • Stichting Reprorecht creëert schijn van betalingsplicht met wettelijke grondslag van de Stichting Reprorecht ‘factuur’
  • U heeft geen specifieke kennis en ervaring in huis om gegrond bezwaar te maken
  • Juridische bijstand in de vorm van een advocaat is duur ten opzichte van de Stichting Reprorecht ‘factuur’
  • U heeft het gevoel onterecht te betalen
  • U kunt uw ‘factuur’ alleen kwijt laten schelden door meer te verklaren dan juridisch noodzakelijk is

Onze oplossing:

  • Een éénmalig, met specifieke kennis en ervaring, zorgvuldig juridisch gegrond opgesteld bezwaar, waarbij u alleen verklaart wat nodig is
  • Na bezwaar geen verplichtingen meer naar Stichting Reprorecht, u hoeft niet meer op correspondentie van Stichting Reprorecht te reageren en hoeft geen facturen van Stichting Reprorecht meer te betalen
  • Dit alles eenvoudig, snel maar bovenal eerlijk en tegen een zeer scherp tarief door ons geregeld. U heeft uw investering na één factuurperiode van Stichting Reprorecht terug verdiend

Eerlijk Auteursrecht is een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau. Om gebruik te maken van onze dienstverlening, vult u het formulier volledig in en drukt u op bevestigen. Door te verzenden en bevestigen geeft u Eerlijk Auteursecht opdracht om namens u bezwaar in te dienen en gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. U betaalt hiervoor éénmalig € 28,45. U ontvangt na het verzenden van het formulier en de bevestiging van de opdracht, van ons een e-mail met verdere toelichting, zodat u weet wat u vanaf dan kunt verwachten. In deze e-mail zit tevens uw factuur voor het gebruik van onze dienstverlening.

Ga naar het formulier