• Stichting Reprorecht 'factuur'?

    Kopieert u uit boeken, kranten of tijdschriften?

Disclaimer

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze disclaimer de volgende betekenis:
Eigenaar: Eerlijk Auteursrecht b.v.
Website: www.eerlijkauteursrecht.nl en al haar onderliggende pagina’s
Gebruik(en): alle denkbare handelingen
Gebruiker: bezoeker van de website
Content: alle in de website aanwezige inhoud

Disclaimer is van toepassing op al het Gebruik van Website. Door Website te Gebruiken stemt Gebruiker in met deze disclaimer.

De Content is door Eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van Content. Er kunnen geen rechten aan Content worden ontleend. Het staat Eigenaar vrij op elk moment naar eigen inzicht Content te veranderen of te verwijderen. De prijzen in het bijzonder zijn onder voorbehoud van type- of programmeerfouten.

Eigenaar is niet verantwoordelijk voor Content op de aan Website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Al het intellectueel eigendom voor Content ligt bij Eigenaar. Ongeautoriseerd of oneigenlijk Gebruik van Content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Gebruik van Content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eigenaar.


Eerlijk Auteursrecht kan u helpen:

Reprorecht BumaStemra