• Stichting Reprorecht 'factuur'?

    Kopieert u uit boeken, kranten of tijdschriften?

Stichting Reprorecht

Heeft u betaald aan Stichting Reprorecht? Kijk op www.reproclaim.nl hoe en waarom u uw betalingen terug kunt vorderen!

Ontvangt u jaarlijks een ‘factuur’ van Stichting Reprorecht? Dit is feitelijk geen factuur, maar een voorstel (offerte). U hoeft deze ‘factuur’ dus ook niet zomaar te betalen. Wij hebben inmiddels met meer dan honderd organisaties vastgesteld, dat de door Stichting Reprorecht voorgestelde vergoeding niet paste bij het feitelijke gebruik van die organisaties. Namens al deze organisaties hebben we bezwaar ingediend tegen de door Stichting Reprorecht voorgestelde vergoeding en een onderbouwd, reëel en eerlijk tegenvoorstel neergelegd.

Stichting Reprorecht is als rechtspersoon aangewezen door het Ministerie van Justitie om vergoedingen te innen die men verschuldigd is aan auteursrechthebbenden, omdat hun, met auteursrecht beschermde, werken analoog zijn gekopieerd. Een fotokopie uit een boek, krant of tijdschrift dus.

Jaarlijks ontvangt u van Stichting Reprorecht een ‘factuur’. Betalen voor her-gebruiksrechten is niet meer dan eerlijk, zolang u ook daadwerkelijk gebruik maakt van die rechten. Daar ligt vaak het probleem.

Uw huidige forfaitaire ‘factuur’ is gebaseerd op een gemiddelde dat is vastgesteld door onderzoek binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Er wordt verondersteld dat u honderden tot (tien)duizenden kopieën uit een boek, krant of tijdschrift maakt. Statistisch gezien is een gemiddelde echter bijna altijd fout voor een specifiek geval. Het is dus een terechte vraag of er in uw organisatie wel zo vaak uit een boek, krant of tijdschrift wordt gekopieerd en of uw ‘factuur’ van Stichting Reprorecht voor u dus wel eerlijk is.

U bent niet verplicht de door Stichting Reprorecht gepresenteerde ‘factuur’ te betalen. U hoeft deze ‘factuur’ alleen te betalen als u ook daadwerkelijk zo vaak uit een boek, krant of tijdschrift kopieert als Stichting Reprorecht veronderstelt. Wij helpen u hier graag mee.

Betalen voor rechten die u niet gebruikt is niet eerlijk en niet de bedoeling van de Auteurswet.

Wij hebben specifieke dienstverlening ingericht voor de ‘factuur’ van Stichting Reprorecht. Onze diensten zijn afgestemd op uw situatie. Bij onze Diensten & Tarieven kunt u zien hoe wij u kunnen helpen.


Eerlijk Auteursrecht kan u helpen:

Reprorecht BumaStemra