• Stichting Reprorecht 'factuur'?

    Kopieert u uit boeken, kranten of tijdschriften?

Wie zijn wij

Ons team

Wij zijn drs. Jeffrey van Niel en Hamid Bouz. Beiden jonge dertigers, enthousiast, gemotiveerd en vader. Wij zijn een jong en onafhankelijk team en specialist in het auteursrecht en de toepassing van de auteurswet in het bedrijfsleven.

Wij zijn inmiddels bijna drie jaar actief als Eerlijk Auteursrecht en hebben bij meer dan honderdvijftig organisaties onderzoek gedaan naar het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Daarvoor zijn we samen zes jaar werkzaam geweest bij CEDAR als relatiebeheerder. Wij zijn in deze tijd als geen ander bekend geraakt met het Auteursrecht. Inmiddels hebben wij als Eerlijk Auteursrecht met onze praktijkkennis en onderzoeksmethoden, samen met meer dan honderd organisaties, informatiegebruik en de gevolgen daarvan in kaart gebracht.

Wij ervaren dat veel bedrijven en publieke organisaties niet goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten als het om auteursrecht gaat. Als gevolg daarvan zijn de afdrachten niet altijd eerlijk en wordt soms onnodig en onbewust inbreuk gemaakt op het auteursrecht.

Visie

Wij geloven dat de meeste bedrijven principes waarderen en de in Nederland geldende wetgeving wensen na te leven. Volgens de Auteurswet hebben organisaties toestemming nodig voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat daadwerkelijk plaatsvindt. Stichting Reprorecht en Buma Stemra zijn voorbeelden van organisaties die in beginsel zijn aangewezen door het Ministerie van Justitie om dit te regelen. Van deze organisaties ontvangt u dan ook jaarlijks een ‘factuur’.

Als bedrijven een reprografische verveelvoudiging (een kopie) maken als bedoeld in art.16h van de Auteurswet, dan moeten zij daarvoor toestemming hebben. Deze toestemming kan, indien het gebruik past binnen de regeling Reprorecht bedrijfsleven, worden verkregen door Stichting Reprorecht een vergoeding te betalen. Deze vergoeding hoeft echter alleen te worden betaald, als de in art. 16h van de Auteurswet bedoelde reprografische verveelvoudiging ook daadwerkelijk wordt gemaakt en hier nog geen toestemming voor is verkregen. Wij denken dat alléén met het juiste inzicht, de wet goed kan worden nageleefd. Alléén met inzicht in uw gebruik, kunt u voor dat gebruik de juiste toestemming verkrijgen. Betalen naar gebruik, dat is volgens onze visie een eerlijke vergoeding.

Missie 

Het is onze missie om te zorgen dat zoveel mogelijk Nederlandse organisaties zich aan de Auteurswet houden. Om dat te bereiken helpen wij u inzicht te krijgen in uw rechten en plichten die voortvloeien uit de auteurswet. We maken samen met u inzichtelijk wat de gevolgen daarvan zijn voor uw organisatie. Wij stellen samen met u vast wat u nog moet regelen. Wij zorgen ervoor dat uw daadwerkelijke gebruik de grondslag wordt van uw ‘factuur’. Niet minder en zeker niet meer. Zo weet u zeker dat u een eerlijke vergoeding betaalt en voorkomt u onnodige inbreuken op het auteursrecht.

 


Eerlijk Auteursrecht kan u helpen:

Reprorecht BumaStemra